Algemene voorwaarden

Tarieven
De tarieven worden berekend zoals ze op de website aangegeven staan en zijn inclusief BTW.

Verhindering
Het kan gebeuren dat een afspraak afgezegd moet worden. Dat kan tot 24 uur voor de afgesproken tijd. Als de afspraak niet op tijd is afgezegd, wordt het consult in zijn geheel in rekening gebracht.

Betaling
Na het consult ontvang je een factuur. Deze dient binnen 14 dagen betaald te zijn.
Wanneer een factuur ook na een herinnering, niet betaald wordt, wordt er een incassoprocedure in gang gezet. De kosten hiervan, eventueel aangevuld met gerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de cliënt.

Aansprakelijkheid
Het gegeven voedingsadvies is een op maat gemaakt advies. Het te behalen resultaat is van veel factoren afhankelijk. Omdat Eet Natuurlijk Beter niet alle factoren in de hand heeft, is het resultaat niet gegarandeerd.
Het gegeven voedingsadvies is persoonlijk en daarom misschien niet voor anderen geschikt. Eet Natuurlijk Beter kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade aan derden.

Uw privacy
De natuurvoedingskundige zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.